Apply for this job now

Raadsonderzoeker Spoedteam Rotterdam. Job in Rotterdam FOX8 Jobs

Location
Rotterdam, Zuid-Holland
Job Type
Permanent
Posted
23 Sep 2022
Wat doet een Raadsonderzoeker?
'Als raadsonderzoeker kan ik écht iets betekenen voor kinderen. Ik kan en moet soms knopen doorhakken om in een situatie verder te komen. Dat betekent niet alleen snel schakelen maar óók zorgvuldig mijn werk doen. Elke dag die balans vinden. Dát vind ik echt geweldig aan mijn werk.'

Soms wordt opvoeden ouders te veel. Soms zijn ouders terecht gekomen in een conflictscheiding die ten koste gaat van het kind of zijn er vraagstukken rondom adoptie en (beëindiging of verandering) van gezag. In andere gevallen zijn jongeren verdacht van een strafbaar feit of gaan ze niet naar school, waardoor ze in aanraking komen met justitie. Voor deze kinderen (0-18 jaar) maakt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich sterk: om ze te beschermen en een kans te geven goed op te groeien.

De RvdK wordt onder meer ingeschakeld door Veilig Thuis of de gemeente met de vraag om de situatie van het getroffen kind in kaart te brengen en te kijken wat het kind nodig heeft. Als raadsonderzoeker doe je daarom verschillende onderzoeken. Je spreekt met kinderen, hun ouders, familieleden en/of andere betrokkenen. Elk onderzoek bestaat uit een methodisch onderzoeksplan: wat is de aanleiding, wie zijn gesprekspartners, welke zorgen en risico's zijn er en welke mogelijkheden en oplossingen? Zorgvuldige verslaglegging is daarbij enorm belangrijk.

Binnen je onderzoeken overleg je met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen. Samen met hen bepaal je welk advies of besluit het beste aansluit bij de belangen van het kind. Uiteindelijk schrijf jij als raadsonderzoeker een rapport waarin de (gezins-)situatie van de minderjarige, de onderzoeksvragen en het advies worden beschreven. Dit rapport bespreek je met het kind en diens ouders. Vervolgens wordt het naar de rechtbank verzonden, die mede op basis van jouw advies of verzoek een besluit neemt.

Afhankelijk van het type onderzoek zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Als een kind iets heeft gedaan wat volgens de wet niet mag, geef je advies over een passende straf of hulptraject. Als het gaat om complexe problemen thuis, kun je verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel. Als het gaat om een conflictscheiding, adviseer je bijvoorbeeld over de meest wenselijke woonplek en/of over omgangsregelingen tussen kind en ouders.

Kortom; je stelt vanuit verschillende invalshoeken (juridisch en pedagogisch) het beste advies voor het kind op. Als raadsonderzoeker ben je dus actief in een breed werkveld met vaak complexe dilemma's. Daarom volg je regelmatig interne opleidingen. Continue werken aan je eigen professionaliteit hoort bij je baan.

Het spoedteam komt direct in actie bij een variatie aan crisissituaties (civiel & straf). Als medewerker van dit team ben je scherp in je analyse, je blijft alert in soms chaotische situaties, je handelt in het belang van het kind. Tijdens spoedoverleg met ketenpartners let je op de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de crisisbehandeling. Bij strafzaken bezoek je de jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling. Je beoordeelt direct of de jongere op korte termijn extra zorg nodig heeft en op basis hiervan informeer en adviseer je de officier van justitie en de rechter-commissaris over een passende straf of een hulptraject.

Taken civiele crisiszaken:

Participeren in spoed-MDO's en bijdragen aan probleemanalyse en risicotaxatie betreffende crisissituaties;
In zeer korte tijd voeren van intern en extern (ketenpartners) overleg en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak voor crisisbehandeling;
Direct uitvoeren van het plan van aanpak. Voeren van regie over de uitvoering van de crisisactie;
In dit kader afstemmen met een grote diversiteit aan betrokken partijen en realiseren van een optimale samenwerking;
Bouwen en onderhouden van brede/omvangrijke netwerken in het kader van crisisafhandeling;
Optreden als vraagbaak, ondersteuner en adviseur van collega's bij het ontstaan van crisissituaties in lopende zaken;
Wanneer mogelijk het uitvoeren van het raadsonderzoek n.a.v. crisissituaties.

Taken strafzaken:

Bezoeken van een jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling door de officier van justitie;
Geven van informatie en advies aan de officier van justitie en de rechter-commissaris over persoonlijke leefomstandigheden van de jongere;
Beoordelen of voor de jongere op korte termijn extra zorg nodig is;
Afnemen van het LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) gericht op het uitbrengen van een advies, opstellen rapportage met formele adviezen aan de officier van justitie en de rechter-commissaris;
Leggen van contacten met ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de jongere;
Leggen van contacten met betrokken ketenpartner(s) om af te stemmen en afspraken te maken.
De RvdK vertegenwoordigen bij een voorgeleiding van een jongere.
Functie-eisen
Je hebt in ieder geval een diploma op hbo niveau en ervaring in het werken met kinderen en ouders waarin er zorgen zijn over de kinderen. Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer, voogd of - coach;
Je beschikt over de SKJ registratie in het Kwaliteitsregister Jeugdof kunt deze op korte termijn aanvragen (de RvdK vergoedt de (her)registratiekosten);
Je bent flexibel, stressbestendig en deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken;
Je bent vaardig in het snel en adequaat verzamelen, analyseren en wegen van informatie en vervolgens vanuit verschillende invalshoeken tot een advies te komen en dit helder te rapporteren;
Je kunt goed plannen en organiseren;
Je hebt een no nonsens mentaliteit en bent daadkrachtig;
Je bent flexibel in tijd en werkhouding;
Je moet regelmatig piketdiensten draaien;
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 10
Salarisomschrijving

Als startende raadsonderzoeker word je ingeschaald in schaal 9 (minimaal €2.881,-) bij een 36-urige werkweek. Voldoe je bij de start al aan alle functie-eisen én verricht je (nagenoeg) alle werkzaamheden van de functie? Dan word je direct in schaal 10 (maximaal €4.519,-) ingeschaald. De genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Nieuwsgierig naar je andere arbeidsvoorwaarden? Deze vind je op werkenvoornederland.nl

Maandsalaris Min €2.957 - Max. €4.707 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur één jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Het gaat hier om een aanstelling van tweemaal een jaar met een proeftijd van een maand in het eerste jaar, met de intentie om deze bij goed functioneren na een jaar om te zetten in een vaste aanstelling.

Bijzonderheden
Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden medewerkers binnen de RvdK aangesteld als rijksambtenaar.
Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG - verklaring.
Een schrijfopdracht is een onderdeel van de selectieprocedure.
De vacature is voor 32 tot 36 uur per week.
Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 31 december 2022.
Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.
Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

JenV Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken mensen die meedenken en regie nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega's en ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. Wij zijn een werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen en waar je de kans krijgt om je te ontwikkelen en veel te leren.
De RvdK werkt in zelforganiserende teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is samen verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van de teamresultaten. Als raadsonderzoeker kan dat betekenen dat je meedenkt in een strategisch overleg met ketenpartners of jaargesprekken voert met elkaar.

Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) betekent . Dat laten de persoonlijke verhalen van raadsonderzoekers zien waarin zij vertellen met welke dilemma's zij te maken krijgen, en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op
Apply for this job now

Details